Disclaimer

Posted in: Homepage
Tags:
LuMaxArt_Gold_Guys_With_Creative_Commons_Symbol

This image was originally posted to Flickr by lumaxart at http://flickr.com/photos/22177648@N06/2280273599. licensed under the terms of the cc-by-sa-2.0.

Aan de informatie en de afbeeldingen, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Akasha besteedt aan de samenstelling van de site en de daarin opgenomen gegevens, geeft Akasha geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens, noch van websites die op enigerlei wijze met de website van Akasha zijn verbonden. De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd. Akasha sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de aangeboden informatie, in welke vorm dan ook. U vrijwaart Akasha voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website. Prijswijzigingen en typefouten zijn voorbehouden.

Creative commons licentie
Tenzij anders vermeld is de informatie op deze website beschikbaar onder de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie
Creative Commons-Licentie

Verantwoording afbeeldingen
Voor de afbeeldingen op deze website heeft Akasha met name gebruik gemaakt van rechtenvrije afbeeldingen op www.flickr.com en wikipedia. Akasha bedankt de makers van deze afbeeldingen hartelijk voor de toestemming voor het gebruik van hun beeldmateriaal. Als je bezwaar hebt tegen hergebruik van een afbeelding waar je zelf rechten hebt op, laat het ons weten op info@akasha.earth. We verwijderen direct afbeeldingen waar bezwaar tegen is voor gebruik en/of hergebruik op onze website, en waarvoor geen toestemming is verkregen.

 

 

 

 

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options